Linköpings universitet : Student - Alumni - Näringsliv/samhälle - Internt - Sök
 
Länk till universitetets hemsida

IKP

IKPs Examinatorer 05/06


Forskningsområdet ENERGISYSTEM

Uppdaterad 060128
TMES05 Industriella energisystem Mats Söderström
TMES25 Energiresurser Bahram Moshfegh , Kurshemsida
TMES20 Energisystem projektkurs Bahram Moshfegh
TMES14 Energisystem projektkurs Bahram Moshfegh
TMEI68 Elkraftteknik Sivert Lundgren , Kurshemsida
TMEL03 Energitekniska system Sivert Lundgren , Kurshemsida
TMEL08 Eltekniska system Sivert Lundgren , Kurshemsida
TMEL20 Elkraftteknik Thomas Franzen , Kurshemsida
TMEL52 Digitalteknik Sivert Lundgren , Kurshemsida
TMMI34 Elektroteknik Sivert Lundgren
TETE14 Elektroteknik Sivert Lundgren , Kurshemsida
TETE23 Digitalteknik Sivert Lundgren , Kurshemsida
TMYT37 Elteknik Thomas Franzen


Forskningsområdet HÅLLFASTHETSLÄRA/KONSTRUKTIONSMATERIALÄmnesområdet HÅLLFASTHETSLÄRA

Uppdaterad 060130
TMHL02 Hållfasthetslära-enkla bärverk Tore Dahlberg , Kurshemsida
TMHL09 Hållfasthetslära-dimensioneringsmetoder Tore Dahlberg , Kurshemsida
TMHL03 Hållfasthetslära: lätta konstruktioner Kjell Simonsson , Kurshemsida
TMHL07 Hållfasthetslära grundkurs (M-kursen: utgår 2006 se TMHL02) Tore Dahlberg , Kurshemsida
TMHL07 Hållfasthetslära grundkurs (I-kursen) Bo Torstenfelt , Kurshemsida
TMHL08 Hållfasthetslära FEM (Ges ej 2006) Bo Torstenfelt , Kurshemsida
TMHL16 Hållfasthetslära/konstruktionsmaterial projektkurs (Hållf-projekt) Kjell Simonsson , Kurshemsida
TMHL55 Materialmekanik Kjell Simonsson , Kurshemsida
TMHL41 Kontinuumsmekanik Larsgunnar Nilsson , Kurshemsida
TMHL61 Skademekanik och livslängdsanalys Tore Dahlberg , Kurshemsida
TMHL62 FEM fortsättningskurs Bo Torstenfelt , Kurshemsida
TMMI17 Hållfasthetslära Tore Dahlberg , Kurshemsida
TMMI09 Mekaniska svängningar och utmattning Tore Dahlberg , Kurshemsida
TMMI42 Finita elementmetoden, FEM Kjell Simonsson , Kurshemsida


Ämnesområdet KONSTRUKTIONSMATERIAL

Uppdaterad 050311
TMHL16 Hållfasthetslära/konstruktionsmaterial projektkurs (Kmat-projekt) Sten Johansson , Kurshemsida
TMKM04 Konstruktionsmaterial grundkurs Ru Lin Peng , Kurshemsida
TMKM86 Konstruktionsmaterial (I-kursen) Ru Lin Peng , Kurshemsida
TMKM98 Konstruktionsmaterial fortsättningskurs Anders Sjögren , Kurshemsida
TMKM08 Materialtekniska provningsmetoder Ru Lin Peng , Kurshemsida
TMKM30 Konstruktionsmaterial-materialoptimering Sten Johansson , Kurshemsida
TMKM90 Konstruktionsmaterial-deformation och brott Sten Johansson , Kurshemsida
TMKM40 Konstruktionsmaterial-nya material Sten Johansson , Kurshemsida
TMKM06 Konstruktionsmaterial-lätta material Sten Johansson , Kurshemsida


Forskningsområdet KVALITET, MÄNNISKA, TEKNIKÄmnesområdet INDUSTRIELL ARBETSVETENSKAP

Uppdaterad 060310
TMIU40 Människa, teknik, organisation Eva Loven , Kurshemsida
TMIA21 Människa, teknik, organisation Jörgen Eklund , Kurshemsida
HKGC21 Interaktion, människa, teknik, organisation-ett systemperpektiv Jörgen Eklund , Kurshemsida
TMYT73 Industriell ergonomi för produktionssystem Jan Axelsson , Kurshemsida
TMIA09 Produktutveckling och ergonomi Eva Loven , Kurshemsida
TMIA06 Människa-maskin system Kjell Ohlsson
TMIA51 Projektkurs ergonomi och design Torbjörn Alm , Kurshemsida
TMIA04 Produktdesign projekt Eva Loven , Kurshemsida
TMIA07 Ljudmiljö och ergonomi Roger Wibom , Kurshemsida


Ämnesområdet KVALITETSTEKNIK

Uppdaterad 060228
TMQU17 Offensiv kvalitetsutveckling, grundkurs Mattias Elg , Kurshemsida
TMQU25 Kvalitetsledning och processutveckling (Utgår ht 2006: se TMQU21) Jens-Jörn Dahlgaard , Kurshemsida
TMQU26 Quality management (Utgår ht 2006: se TMQU23) Jens-Jörn Dahlgaard
TMQU21 Quality technology (Från ht 2006) Mattias Elg
TMQU23 Quality management (Från ht 2006) Jens-Jörn Dahlgaard
TMQU22 Kvalitetsstyrning Mattias Elg , Kurshemsida
TMQU29 Six sigma quality Mattias Elg , Kurshemsida
TMQU40 Människa och teknik-projektkurs Jens-Jörn Dahlgaard , Kurshemsida
TMQU43 Kundcentrerad produktutveckling Jens-Jörn Dahlgaard
TKMM11 Quality technology (Utgår ht 2006: se TMQU21) Mattias Elg , Kurshemsida
TMYT39 Kvalitets- och underhållsteknik Mats Lörstad
ETE245 Informationshantering Mats Lörstad


Forskningsområdet MASKINKONSTRUKTION

Uppdaterad 060310
TMKT11 CAD Peter Hallberg , Kurshemsida
TMKT14 CAD och maskinelement Petter Krus , Kurshemsida
TMKT19 Maskinkonstruktion Peter Hallberg , Kurshemsida
TMKT06 Maskinelement Johan Ölvander , Kurshemsida
TMKT31 Konstruktionsmetodik och analys Petter Krus , Kurshemsida
TMKT32 Konstruktionsoptimering Johan Ölvander , Kurshemsida
TMKT38 Maskinkonstruktion projektkurs Petter Krus , Kurshemsida
TMKT04 CAD i designprocessen Mats Nåbo , Kurshemsida
TMKT93 Design och användaranpassning Kenneth Bringzen , Kurshemsida
TMMI10 Konstruktionsteknik Petter Krus , Kurshemsida
TMKT33 Formgivning Mats Nåbo , Kurshemsida
TMKT41 Produktdesign Mats Nåbo , Kurshemsida
TMMI02 Teknisk utveckling och innovationer Petter Krus


Forskningsområdet MEKANIKSYSTEMÄmnesområdet FLUID OCH MEKANISK SYSTEMTEKNIK

Uppdaterad 060310
TMMS01 Mekatronik Karl-Erik Rydberg , Kurshemsida
TMAL02 Flyglära Patrick Berry , Kurshemsida
TMMI38 Hydraulik och pneumatik Karl-Erik Rydberg , Kurshemsida
TMHP51 Hydrauliska servosystem Karl-Erik Rydberg , Kurshemsida
TMAL51 Flygplansprojektering Patrick Berry , Kurshemsida
TMHP01 Telerobotik Magnus Sethson
TMHP33 Sensorstyrda autonoma robotar Magnus Sethson , Kurshemsida
TMMS10 Fluida system och transmissioner Karl-Erik Rydberg , Kurshemsida
TMAL03 Flygteknisk projektkurs Patrick Berry , Kurshemsida
TMHP20 Fluidmekanisk systemteknik Karl-Erik Rydberg , Kurshemsida
TMMS06 Mekaniksystem projektkurs (FLUMES-projekt) Karl-Erik Rydberg , Kurshemsida
TMAL58 Flygplanskonstruktion Patrick Berry
TMMS03 Mekatronik (I-kursen) Magnus Sethson


Ämnesområdet MEKANIK

Uppdaterad 060228
TMME60 Mekanik A del 1 (Utgår 2006: se TMME07) Ingrid Andersson , Kurshemsida
TMME60 Mekanik A del 2 (Utgår 2006: se TMME08) Carl-Gustaf Aronsson , Kurshemsida
TMME07 Mekanik-statik Ingrid Andersson , Kurshemsida
TMME08 Mekanik-partikeldynamik Carl-Gustaf Aronsson , Kurshemsida
TMME09 Mekanik-stelkroppsdynamik (från ht 2006) Carl-Gustaf Aronsson
TMME61 Mekanik B (utgår ht 2006: se TMME09) Carl-Gustaf Aronsson , Kurshemsida
TMME40 Strukturdynamik Carl-Gustaf Aronsson , Kurshemsida
TMME50 Flygmekanik Lars Johansson , Kurshemsida
TMME19 Mekanik fortsättningskurs Lars Johansson , Kurshemsida
TMME18 Mekanik I del 1 Wilhelm Ribbenhed , Kurshemsida
TMME18 Mekanik I del 2 Ulf Edlund , Kurshemsida
TMMI07 Mekanik fortsättningskurs Wilhelm Ribbenhed , Kurshemsida
TMMS02 Mekanikmodeller Anders Klarbring , Kurshemsida
TMMI05 Mekanik Wilhelm Ribbenhed , Kurshemsida
TMME24 Mekanik Y del 1 Peter Schmidt , Kurshemsida
TMME24 Mekanik Y del 2 Peter Christensen , Kurshemsida
TMMS20 Strukturoptimering Anders Klarbring , Kurshemsida
TMME55 Flygmekanik Y Lars Johansson , Kurshemsida
TMMS30 Flerkroppsdynamik Peter Christensen , Kurshemsida
TMMS06 Mekaniksystem-projektkurs (Mekanik-projekt) Anders Klarbring


Ämnesområdet MEKANISK VÄRMETEORI OCH STRÖMNINGSLäRA

Uppdaterad 060228
TMMV02 Grundläggande energiteknik Joakim Wren , Kurshemsida
TMMV55 Tillämpad termo- och fluiddynamik Ingrid Andersson
TMMV47 Energiteknik grundkurs-projekt Joakim Wren
TMMV54 Värmeöverföring Dan Loyd
TMMV53 Beräkningsmetoder i strömningslära Dan Loyd , Kurshemsida
TMMV03 Tillämpad termodynamik och strömningslära Ingrid Andersson , Kurshemsida
TMMV01 Aerodynamik Dan Loyd
TMMV25 Mekanisk värmeteori och strömningslära Ingrid Andersson , Kurshemsida
TMIU60 Tillämpad energiteknik Ingrid Andersson
TMYT81 Termodynamik Ingrid Andersson
TMYT83 Strömningslära Wilhelm Ribbenhed
TMYT80 Teknologi Johan Hedbrant
TMYT84 Energisystem Johan Hedbrant
TMYT41 Energisystem fk Johan Hedbrant
TMMS25 Strömningslära Dan Loyd
TMMS06 Mekaniksystem-projektkurs (Mekv.-projekt) Dan Loyd
TFFY51 Ingenjörsprojekt Y (Mekvärme-projekt) Ingrid Andersson
TMKI50 Kemisk apparatteknik Ingrid Andersson
ETE230 Energianvändning i småhus Johan Hedbrant


Forskningsområdet PRODUKTIONSSYSTEM

Uppdaterad 060206
TMPT59 Produktionsteknik fortsättningskurs Peter Bjurstam , Kurshemsida
TMPS13 Datoriserad produktionsutrustning Gilbert Ossbahr , Kurshemsida
TMMI15 Produktionsteknik Peter Bjurstam , Kurshemsida
TMPS06 Produktionssystem Gilbert Ossbahr , Kurshemsida
TMMI61 Industriell automatisering-processtyrning Stefan Björklund , Kurshemsida
TMMI62 Industriell automatisering, projekt Stefan Björklund , Kurshemsida
TMPT02 Produktionsteknik Peter Bjurstam , Kurshemsida
TKMM10 Product development Jonas Detterfelt (f. Herbertsson) , Kurshemsida
TMPS01 Monteringsteknik Lars Wennström , Kurshemsida
TMPS03 Automatiska produktionsmaskiner Gilbert Ossbahr , Kurshemsida
TMPS07 Produktionssystem, projektkurs Erik Sundin , Kurshemsida
TKMM12 Manufacturing technology Stefan Björklund , Kurshemsida
TKMM13 Assembly technology Lars Wennström , Kurshemsida
TMPT33 Produktionsteknik Peter Bjurstam , Kurshemsida
TMPS05 Datorstödd produktframställning Stefan Björklund , Kurshemsida
TMPS20 Industrirobotteknik Lars Wennström , Kurshemsida
TMMT34 Industriell produktion Y Mats Björkman , Kurshemsida
TKMM50 Application of Manufacturing Simulations Stefan Björklund , Kurshemsida
TMPT69 Avancerade produktionssystem Stefan Björklund , Kurshemsida
TMPS11 Konstruktionsmetodik och produktutveckling Jonas Detterfelt (f. Herbertsson) , Kurshemsida
TMPS14 Tillämpad konstruktionsmetodik Jonas Detterfelt (f. Herbertsson) , Kurshemsida
TMMI11 Konstruktionsprojekt Jonas Detterfelt (f. Herbertsson) , Kurshemsida
TMMI08 Konstruktionsmetodik Jonas Detterfelt (f. Herbertsson) , Kurshemsida
TMMT02 Biotekniska produktionssystem Mats Björkman , Kurshemsida


Forskningsområdet CENTRUM FÖR TRÄTEKNIK OCH DESIGNÄmnesområdet Träteknik

Uppdaterad 060313
TMTR10 Träteknik grundkurs Stig-Inge Gustafsson , Kurshemsida
TMTS07 Träteknik-material och industriell förädling Stig-Inge Gustafsson
TMTR17 Träteknisk projektkurs Matz Lenner
TMTR32 Möbeldesign och träteknisk produktutveckling David Eklöf


Forskningsområdet INDUSTRIELL MILJÖTEKNIK

Uppdaterad 060312
TKMJ09 Tekniska system och miljö Leif Thuresson , Kurshemsida
TKMJ08 Miljökonsekvensbeskrivningar Mats Eklund , Kurshemsida
TKMJ06 Miljömanagement Olof Hjelm , Kurshemsida
TKMJ16 Miljöanpassad produktutveckling (Norrköping) Mattias Lindahl , Kurshemsida
TKMJ17 Miljöledning (Norrköping) Olof Hjelm , Kurshemsida
TKMJ20 Miljöanpassning av produkter Leif Thuresson , Kurshemsida
TKMJ05 Material i kretslopp Mats Eklund , Kurshemsida
TKMJ07 Livscykelanalys och ecodesign Leif Thuresson , Kurshemsida
TKMJ12 Miljökunskap Leif Thuresson , Kurshemsida
TKMJ26 Miljöteknik vid elektronikproduktion Mattias Lindahl
TKMJ27 Miljöteknisk systemanalys-projektkurs Olof Hjelm
TMYT84 Miljöteknik Leif Thuresson
TKMJ01 Frontiers of Environmental Technology Sara Tyskeng


This page is maintained by Lars Johansson, and was last changed:
The URL of this page is: